Josje Wijckmans en Pieter Westland


Blue Sky Group

'Deelnemers in onze pensioenregelingen vliegen elke dag laag over'
Pensioenuitvoerder Blue Sky Group koos Taalcentrum-VU voor schrijftrainingen

Blue Sky Group voert pensioenregelingen uit. Opdrachtgevers zijn de besturen van ondernemingspensioenfondsen. Blue Sky Group adviseert ze, beheert het vermogen van pensioenfondsen en voert pensioenregelingen uit. Daar hoort ook de communicatie met de deelnemers bij. Een gesprek met Blue Sky Group in haar kantoor in Amstelveen-Noord.


'Wij willen bovengemiddeld goed werk leveren. En dan bedoelen we: een heel hoog serviceniveau en een persoonlijke behandeling.'

Goed en helder adviseren


‘Wij willen bovengemiddeld goed werk leveren,’ zegt Josje Wijckmans, hoofd van de Afdeling Actuariaat van Blue Sky Group. ‘En dan bedoelen we: een heel hoog serviceniveau en een persoonlijke behandeling. Bij ons krijg je geen keuzemenu als je belt, maar iemand die jouw pensioenregeling goed kent. Die beantwoordt al je vragen, ook als het gesprek langer duurt dan tien minuten. En onze actuarissen proberen besturen van de fondsen goed en helder te adviseren zonder één cijfer te noemen.’


Blue Sky Group werkt voor de pensioenfondsen van KLM, maar ook voor een reeks andere pensioen­fondsen. Die fondsen hebben gemeen dat de deelnemers erin hoogopgeleid zijn en dat ze in de regel hoge pensioenen hebben. De fondsen besteden al het werk rondom de pensioenregelingen uit aan Blue Sky Group. ‘We stellen de besturen van pensioenfondsen in staat om in control te zijn,’ zegt Pieter Westland. Hij is hoofd van de afdeling Strategie, onderdeel van Vermogensbeheer. ‘We willen ze helpen om de complexiteit te beheersen. Pensioenen en beleggen zijn nu eenmaal ingewikkelde onderwerpen. In het bestuur van een fonds kan een hoofd Financiën zitten die veel van pensioenen afweet, maar ook een vertegenwoordiger van de werknemers die normaal met heel andere dingen bezig is.’

'Dat ik het Taalcentrum nu opnieuw heb ingeschakeld, heeft heel goed uitgepakt. De trainer heeft nota bene zelf met onze opdrachtgevers gebeld om te vragen welke eisen zíj aan onze stukken stellen.'

Mooi maatwerk


Josje: ‘We kregen signalen van onze klanten dat onze bestuursadviezen te ingewikkeld waren, en niet altijd lezervriendelijk. We wilden stukken gaan maken die scherper waren, duidelijker, en precies afgestemd op wat de lezer wil.’ Pieter kende het Taalcentrum-VU nog van een vroegere werkgever. ‘Dat ik het Taalcentrum nu opnieuw heb ingeschakeld, heeft heel goed uitgepakt. De trainer heeft nota bene zelf met onze opdrachtgevers gebeld om te vragen welke eisen zíj aan onze stukken stellen. En de training is opgebouwd rond onze eigen bestuursadviezen. Cursisten werd een spiegel voorgehouden: zo ervoeren ze zelf op welke punten hun stukken strakker en scherper konden. Wat in een bijlage hoort, staat tegenwoordig in een bijlage, om het zo te zeggen.’ Josje Wijckmans: ‘Tegelijk met de training hebben we een nieuw format voor de zogeheten bestuursnotities ingevoerd. Cursus en format hebben samen heel goed gewerkt.’

Iedereen ziet het belang


Josje heeft zelf ook deelgenomen. ‘Als ik naar mezelf kijk, vind ik de toegevoegde waarde vooral zitten in het reviewen van elkaars stukken. We weten nu allemaal wat we moeten doen om goede notities te schrijven. Door elkaar te reviewen houden we elkaar scherp.’ Pieter voegt toe: ‘Niet alleen de hoofden van de afdelingen, maar ook de directie heeft de training gevolgd. Dat onderstreept het belang. Ook de specialisten hier in huis weten nu wat ze kunnen doen om de complexe inhoud duidelijk uit te leggen aan de besturen van de fondsen. Dat vind ik winst.’


Heb je ook een trainingsvraag?