Stap 2: structureren

Bouw je tekst op als een piramide: kern voorop, dan de toelichting

Vermijd de valkuil

Beleidsteksten hebben vaak een opbouw die aansluit bij het interne proces. De tekst zit chronologisch in elkaar: eerst de aanleiding, dan het probleem, daarna de oplossingen en de conclusie. Maar die presentatie sluit lang niet altijd aan bij de informatievraag van de ontvanger.

Denk van buiten naar binnen

Bedenk wat relevant is voor je doelgroepen. Wie moet je meenemen in je verhaal? Zijn er externe (mee)lezers? Inventariseer wat hun belang is en hun interesse. Welke beren zien ze op de weg? Waar lopen ze warm voor? Bouw vervolgens je tekst op als een piramide: van de hoofdboodschap naar de vragen die de lezer daarbij kan hebben, in volgorde van belangrijkheid. Zo is je lezer snel op de hoogte van de hoofdlijnen.

Zo werkt het

Beantwoord de vragen van je lezer in volgorde van belangrijkheid.

  • Waar gaat dit over?
  • Wat is het voorstel?
  • Wat lost het op?
  • Waarom moet ik hierin meegaan?
  • Wat zijn de haken en ogen?
  • Hoe gaan we het doen?