UIT DE PRAKTIJK


Schrijver aan het woord:
samen schrijven is ook werken aan de samenwerking

Laura, beleidsmedewerker bij een gemeente, nam deel aan de training Beleid schrijven met impact. Drie vragen aan Laura:

Wat is de commmunicatie-uitdaging waar jij voor staat?

Ik ben een uitvoeringsagenda aan het opstellen voor ‘maatschappelijke zorg’, de taken die gemeenten uitvoeren voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld daklozen opvangen, of ondersteuning bieden aan mensen met psychiatrische problemen of aan verwarde personen. Vanaf 2021 moet elke gemeente deze taken zelf organiseren. Ook onze kleine gemeente zal moeten samenwerken met andere gemeenten om straks klaar te zijn voor het nieuwe takenpakket.


Hoe pak je dat aan?

Mijn eerste stap is de bestaande regionale beleidsdocumenten te vertalen in een uitvoeringsagenda voor de gemeenten die deze taken samen gaan uitvoeren. Daarin moet concreet staan: wat moet er geregeld worden, wanneer, door wie, voor wie? De grootste uitdaging daarbij is effectief samen te werken met beleidsmedewerkers van de andere gemeenten. Het grootste plezier trouwens ook.


Wat zijn jouw tips voor andere beleidsschrijvers?

  • Benader het veld: eerst samen goede gesprekken voeren op basis van de beleidsvisie.
  • Samen schrijven is ook werken aan de samenwerking. Beschouw de agenda als middel in het beleidsproces, niet als doel op zich. Stel samen doelgroepen, tekstdoel en tekstschema op op basis van hoofd- en deelvragen.
  • Bij samen schrijven is het belangrijk om regie te houden. Benoem in welke rondes welke meelezers op welke punten feedback mogen geven (inhoud, opbouw, formulering). Vuistregel: hoe definitiever de tekst, hoe minder fundamenteel de voorgestelde wijzigingen mogen zijn.
  • Benut good practices: onze regio is niet de enige regio die hiermee bezig is. Kunnen we ons voordeel doen met uitvoeringsagenda’s van andere regio’s?
  • Kort is het nieuwe lang. Bied je lezer verschillende informatiegradaties: managementsamenvatting, overzichtelijke indeling van de agenda zelf en bijlagen voor informatie voor specifieke lezersgroepen. Valkuil is bijvoorbeeld: de hele visie herhalen.
  • Benut tekst én beeld: wat kun je visualiseren? Zet eens een metafoor in voor de gewenste situatie. Gebruik infographics of presenteer in woord en beeld de mensen om wie het beleid gaat. Hoe meer zintuigen je kunt aanspreken, hoe beter je boodschap overkomt.

'Kort is het nieuwe lang. Bied je lezer verschillende informatiegradaties'