Iemand links laten liggen

De Nederlandse taal kent veel uitdrukkingen die we te pas en te onpas gebruiken, maar wat zeggen we eigenlijk? En waarom zeggen we dat op die manier? Waar komt een uitdrukking eigenlijk vandaan? In de terugkerende rubriek ‘De herkomst van de uitdrukking’ duiken we in onze prachtige taal.

Wat betekent de uitdrukking?

Iemand links laten liggen betekent dat je diegene negeert of bewust geen aandacht schenkt. Laat je iets links liggen, dan interesseert het je niet en geef je het geen aandacht. In beide gevallen heeft links een negatieve bijklank. Maar waarom eigenlijk? Waarom laten we iemand niet rechts liggen?

Links is 'niet recht'

Etymologisch heeft links te maken met lenken, buigen van een gewricht, en rechts met het recht houden van dat gewricht, zeggen de bronnen. Links is ‘niet recht’, krom. Aan die betekenis is de figuurlijke betekenis verwant: verkeerd. Een variant is slinks, dat de betekenis verkeerd, ongunstig heeft. Links is krom, ongunstig, om het kort door de bocht te zeggen.

In het Latijn

Merk op dat het Latijn het woord voor links precies zo behandelt: in het Latijn betekent sinister zowel links, linkerhand, als ongunstig, duister. De Romeinen zagen het als een slecht voorteken als iets of iemand aan de linkerkant verscheen. Volgens hen was de linkerkant namelijk de kant van het kwaad. Het Italiaans gebruikt nog steeds het woord ‘sinistra’ voor links, een overblijfsel uit de Romeinse tijd.

De verkeerde kant

Vanuit die negatieve bijklank van het woord links is de uitdrukking ‘iemand links laten liggen’ ontstaan. Links wordt van oudsher geassocieerd met de verkeerde kant en daarom werd een persoon die zich ‘links’ bevond genegeerd. In een ver verleden kende het Nederlands ook de uitdrukking ‘iemand links laten lopen’, wat min of meer hetzelfde betekende.

Niet linksch zijn

Fredrik August Stoett, Nederlands taalkundige, vermeldde in zijn boek Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden uit 1902 de uitdrukking ‘niet linksch zijn’. Deze uitdrukking betekende ‘niet dom zijn’ of ‘niet onhandig zijn’. Opnieuw een bewijs dat links geassocieerd wordt met iets negatiefs. Uit het Bargoens komt de term linkmiegel, afgeleid van ‘link’ en ‘Michel’. Het betekent vals, onbetrouwbaar figuur. Ook hier dus: links = ongunstig. We laten het maar links liggen.

Links (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)


1. aan de linkerzijde: iem. links laten liggen negeren